Skład Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący: Szymon Hadamek

Z-ca przewodniczącego: Nina Hauk

Opiekun Samorządu - Pani Mirela Hoffert