Skład Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca: Nina Hauk

Z-ca przewodniczącej: Szymon Hadamek

Opiekun Samorządu - Pani Renata Król