Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

 

w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca: Milena Pawliczek

 

Z-ca przewodniczącej: Natan Gruszka

 

Opiekun Samorządu - Pani Mirela Hoffert