Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodniczący: Natan Gruszka

Z-ca Przewodniczącego: Milena Duda

Skarbnik: Anna Pawliczek

Dekorator: Ewa Wingert