Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: Julia Rigol

Z-ca przewodniczącej: Kinga Faustyniak

Opiekun Samorządu - Pani Mirela Hoffert