• Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019

 

Dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji muzycznej i plastycznej

  •  mgr Dorota Czenczek

 

Nauczyciel plastyki, muzyki, terapeuta zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, wychowawca klasy IV

  • mgr Marzenna Ficek
 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II

  • mgr Barbara Fornek
 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, techniki, zajęć technicznych wychowawca klasy I

  •   mgr Anna Gaweł
 

Nauczyciel języka niemieckiego (jako języka mniejszości narodowej, historii   i kultury mniejszości narodowej niemieckiej), języka angielskiego,

  •   mgr Mirela Hoffert
 

Nauczyciel wychowania fizycznego, przyrody, biologii, zajęć komputerowych, informatyki, wychowawca klasy V i VI

  •  mgr Jolanta Jaszczułt
 

Nauczyciel geografii

  •  mgr Leonard Kaiser
 

Nauczyciel języka polskiego, historii i społeczeństwa

  • mgr Renata Król
 

Nauczyciel matematyki

  • mgr Maria Nowak
 

Nauczyciel religii

  • mgr Maria Salbert - Miszke